Change is the theme of the European Fashion Award FASH 2016.